‘Niet weggooien: verhalen over de onderduik’

Het Nationaal Onderduikmuseum sluit zich dit jaar aan bij de gezamenlijke actie ‘Niet weggooien’ van de Nederlandse oorlogs- en herinneringscentra en het NIOD die op vrijdag 2 mei a.s. wordt gehouden. Het Nationaal Onderduikmuseum wil zich die dag speciaal richten op onderduik, onderduikverhalen en onderduikplekken. Maar ook op de omgang tussen onderduikers en onderduikgevers. We hopen op mooie, ontroerende en onverwachte verhalen, op brieven, voorwerpen, geschenken en ook op foto’s die bewaard zijn gebleven. Zie ook www.actienietweggooien.nl.

In het Nationaal Onderduikmuseum leggen we het accent op de verschillende groepen die door de onderduik met elkaar in contact kwamen. Allereerst zijn dat de onderduikers en het gezin, die een hechte band met elkaar kregen. Soms klikte het heel goed en was er een onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen de betrokkenen. Soms verliep het minder ontspannen. Niet alleen vanwege de oorlogsdreiging met alarm, vallende bommen en razzia’s, maar ook door de botsende karakters, of het cultuurverschil.

Verhalen over de onderduik

Dat grote verschil in achtergrond was evenwel ook een verrijking en een verbreding van de horizon voor de gesloten gemeenschap (Achterhoekers en Amsterdammers; in die tijd een wereld van verschil). Veel contacten gaan door tot aan de huidige tijd. Ook willen we een oproep doen aan de Duitse kant van de grens: hoe ging men daar om met onderduikers, hoe werden ze geholpen of juist geweerd, hoe kwamen ze de grens over?

Hebt u nog foto’s van een onderduikplek of een schuilplaats zoals die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd? Hebt u een verhaal over onderduik, onderduikers? Of een verhaal over het verzet, collaboratie? Of juist over het gewone leven in die ongewone tijd, zoals de omgang met Duitse familieleden die net over de grens woonden? Het kan een verhaal zijn dat u zelf hebt meegemaakt, een verhaal dat u van uw ouders of grootouders kent, of altijd hoorde vroeger thuis. Wij willen graag uw verhaal horen, optekenen en in ontvangst nemen. Bijbehorende objecten en foto’s zijn uiteraard van harte welkom.

Op vrijdag 2 mei zitten onze medewerkers, tussen 10.30 uur en 15.00 uur, klaar om uw getuigenissen, foto’s of objecten in ontvangst te nemen!

Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.

0
Jenny Kempink - Onthulling liberationkeiTweede Wereldoorlog