Koninklijke Onderscheiding voor Gerda Brethouwer

tickets

Koninklijke Onderscheiding voor Gerda Brethouwer

Maandag 20 november stond het Nationaal Onderduikmuseum stil bij de (ruim) 12,5 jaar dat dr. Gerda Brethouwer als directeur is verbonden aan het museum. Tijdens de receptie die ter gelegenheid daarvan aan haar werd aangeboden ontving Gerda Brethouwer, uit handen van burgemeester Anton Stapelkamp, een Koninklijke Onderscheiding. Zij is daarmee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In maart 2011 is Gerda aangesteld als directeur Aaltense Musea, dat nu het Nationaal Onderduikmuseum heet. Met haar museale kennis, een achtergrond in kunstgeschiedenis en educatie en ervaring met organisatie, pr en marketing en een onvermoeibare inzet heeft zij als museumdirecteur het Nationaal Onderduikmuseum echt op de kaart gezet. Het Nationaal Onderduikmuseum is onder leiding van Gerda Brethouwer lid geworden van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 waardoor het erkend en ondersteund wordt vanuit het Ministerie van VWS. Het museum werd bovendien door de provincie in 2018 onderscheiden met de Gelderse Pauwenveer en werd in 2022 aangemerkt als kidsproof museum. Ook in 2024 mag het museum het predicaat ‘kidsproof’ voeren.

De inzet van Gerda Brethouwer beperkt zich niet tot het Onderduikmuseum. Zij was vanaf 2018 de regionale trekker van het provinciale programma 75 jaar Samen Vrijheid Vieren, met een zeer uitgebreid arsenaal aan activiteiten in de hele Achterhoek. In vervolg daarop is zij ook weer trekker van het door de provincie geïnitieerde Programma Vrijheid dat toewerkt naar 2025, tachtig jaar vrijheid.

Vanaf 1 januari 2024 zal Gerda de dagelijkse leiding van het museum overdragen aan Marijke Verschoor-Boele. Gerda zal zich vanaf 1 januari 2024 als Directeur Vernieuwing richten op de uitwerking van de vernieuwingsplannen van het Nationaal Onderduikmuseum.

© Foto: gemeente Aalten – Bron: Radio Ideaal

Gerda Brethouwer met Burgemeester Anton Stapelkamp
Koninklijk onderscheiding voor Gerda Brethouwer

Gerda Brethouwer met Burgemeester Anton Stapelkamp