Partners

Geschichtsort Villa ten Hompel
Villa ten Hompel was oorspronkelijk een villa, gebouwd door de vermogende Rudolf ten Hompel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de villa de thuisbasis voor de regionale geüniformeerde politie van de legereenheid VI. Zodoende werd het een coördinatiepunt van waaruit ambtenaren en bewapende politie-eenheden misdaden in dienst van het nationaal-socialisme begingen. In de naoorlogse periode, tussen 1954 en 1968, huisde in de villa de regionale afdeling voor schadeloosstelling aan de slachtoffers van het naziregime.

Gedenkstätte Augustaschacht e.V.
De Gedenkstätte Gestapokeller bestaat uit gevangeniscellen van de geheime staatspolitie (Gestapo) Osnabrück. Hierbij in de buurt ligt de Gedenkstätte Augustaschacht, op het terrein van het vroegere werkopvoedingskamp (AEL) Ohrbeck.

Zentrum für Niederlande Studien
Het Zentrum für Niederlande Studien is het academisch expertisecentrum voor Nederlands onderzoek en Duits-Nederlandse betrekkingen in Europa. Het biedt essentiële expertise en kennis door zijn activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.

Universiteit Münster

Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland
kult in Vreden verenigt de modernste architectuur, museum, onderzoek en wetenschap zoals vrijwel geen enkele andere plek in Westduitsland.

LWL-Medienzentrum für Westfalen Lippe
Het LWL Mediacentrum voor Westfalen in Münster is een openbare educatieve en culturele instelling van de regionale vereniging Westfalen-Lippe.

Pankok Museum – Hünxe
In 1968 – twee jaar na de dood van de kunstenaar Otto Pankok – richtten zijn vrouw Hulda en zijn dochter Eva de Otto Pankok Society op om de exploitatie van het museum veilig te stellen.

Geschichtsort Humberghaus
In het huis aan de Hohen Straße 13 in Dingden woonde tot 1941 de Joodse familie Humberg. De sporen van deze Duitse familie waren door deze tragische gebeurtenissen bijna voor altijd uitgevaagd, maar gelukkig hebben leden van de Historische Vereniging van Dingden zich de geschiedenis van het huis en haar vroegere bewoners aangetrokken.

FARB Forum Altes Rathaus – Borken

Pan Kunstforum Niederrhein

Erfgoed Gelderland
Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst. Samen verleden toekomst geven.

Oorlogsgravenstichting
In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies. Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden, en de maatschappelijke uitwerking daarvan. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD archieven en collecties.

WO2
Een portal over de Tweede Wereldoorlog met achtergrondinformatie, activiteiten, educatieve producten, musea en nog veel meer.

Anne Frank Stichting
In samenwerking met Otto Frank, Anne Franks vader, wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht. De stichting is een onafhankelijke non-profitorganisatie die de onderduikplek van Anne Frank beheert en openstelt en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht brengt.

Liberation Route Europe
Liberation Route Europe is een transnationaal gedenkteken. Een Hiking en Biking route die herdenkingsplekken en verhalen uit heel Europa met elkaar verbindt.

V-fonds
Heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie.

Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45
Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 is een samenwerkingsverband van 14 grote musea en herinneringscentra en 30 kleinere musea en organisaties in Nederland

Propaganda in oorlogstijd
Documenten uit de Ortskommandatur