Steun ons

2020 had een topjaar moeten zijn voor het Nationaal Onderduikmuseum. Toen kwam echter Covid-19 en moest het museum sluiten. Ook 2021 was een jaar waarin het museum te maken had met beperkingen voor het publiek en sluiting. We kregen afgelopen jaren gelukkig veel steun, waardoor we goed door kunnen met onze plannen voor vernieuwing. Ook daarin zijn wij blij met alle steun, klein, groot, in natura, met kennis of met bijzondere verhalen en voorwerpen voor de collectie!

Draagt ook u het Nationaal Onderduikmuseum een warm hart toe?

Er zijn verschillende mogelijkheden ons te steunen, bijvoorbeeld financieel door middel van een donatie of nalatenschap, (zakelijke) vriend worden of door u aan te melden voor ons team van vrijwilligers.

De Vereniging Aaltense Musea, waaronder het Nationaal Onderduikmuseum valt, is een culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting met maar liefs 125%. Kijk daarvoor op Giften en ANBI.

Met uw steun:

  • houden wij de onderduikgeschiedenis levend en actualiseren wij deze naar deze tijd
  • realiseren wij talloze exposities en activiteiten
  • bieden wij een educatief programma voor de jeugd waarin we het belang van vrijheid en solidariteit in onze samenleving benadrukken
  • versterken wij de euregionale samenwerking
  • houden wij onze voorzieningen bij de tijd

Klik onderstaand voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden: