Voortgezet Onderwijs

Kom met je klas naar het Nationaal Onderduikmuseum en maak kennis met de verhalen van Markt 12!

Van brugklas tot eindexamenjaar biedt het Nationaal Onderduikmuseum diverse educatieve programma’s. Beleef in de oorspronkelijke locatie de verhalen van de bewoners van Markt 12 tijdens WOII.

De educatieve programma’s over onderduiken, vrijheid en verzet zijn interactief van opzet.

Het Nationaal Onderduikmuseum biedt vier educatieve programma’s voor het voortgezet onderwijs en stemmen we af op het niveau en de leeftijd van de leerlingen. De programma’s laten de leerlingen kennismaken met de thema’s Onderduik, Verzet en Vrijheid.

Alle programma’s zijn in het Nederlands en in het Duits. In overleg met de docent stellen wij een programma op maat samen.

Programma’s onderbouw

De Zoektocht

Leerlingen maken met behulp van de Zoektocht kennis met de thema’s onderduiken, vrijheid en verzet. Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

Ja?! Nee?! Misschien?!

Aan de hand van dilemma’s worden de leerlingen geconfronteerd met keuzes waar mensen in de bezettingstijd voor stonden. Hierbij wordt de koppeling naar het heden gemaakt. Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

* Alleen NL

Keuzes maken; toen en nu

Iedere dag maak je keuzes. Wat trek ik aan? Welke opleiding wil ik volgen? Zal ik een bijbaantje nemen? In een oorlog zijn de omstandigheden moeilijker, keuzes die je maakt kunnen levensgevaarlijk zijn. Ga ik werken voor de vijand of ga ik in het verzet? Onderteken ik de loyaliteitsverklaring en mag ik blijven studeren of duik ik onder? Leerlingen onderzoeken in groepjes welke mensen in de oorlog bepaalde keuzes maakten en wat de gevolgen daarvan waren. Deze keuzes worden vertaald naar het heden. Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

Collaboratie of verzet?

Goed of fout? Leerlingen onderzoeken de keuzes van een persoon in de oorlog. De leerlingen leren de gemaakte keuzes nuanceren en plaatsen in een historische context. Gaat het hier om collaboratie of verzet? Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

Programma’s midden- en bovenbouw

Keuzes maken; toen en nu

Iedere dag maak je keuzes. Wat trek ik aan? Welke opleiding wil ik volgen? Zal ik een bijbaantje nemen? In een oorlog zijn de omstandigheden moeilijker, keuzes die je maakt kunnen levensgevaarlijk zijn. Ga ik werken voor de vijand of ga ik in het verzet? Onderteken ik de loyaliteitsverklaring en mag ik blijven studeren of duik ik onder? Leerlingen onderzoeken in groepjes welke mensen in de oorlog bepaalde keuzes maakten en wat de gevolgen daarvan waren. Deze keuzes worden vertaald naar het heden. Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

Collaboratie of verzet?

Goed of fout? Leerlingen onderzoeken de keuzes van personen in de oorlog. De leerlingen leren de gemaakte keuzes nuanceren en plaatsen in een historische context. Gaat het hier om collaboratie of verzet? Dit programma wordt begeleid door een museumdocent.

Werkvorm:
De leerlingen gaan na een interactieve introductie zelfstandig in groepjes op onderzoek in het museum. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Duur: circa 1½ u

Kerndoelen:
Nederlands 4
Mens & Maatschappij 37 en 40
Sluit aan op canonvenster ‘de Tweede Wereldoorlog’

Voor meer informatie en boekingen, mail ons op: boekingen@onderduikmuseum.nl

Of reserveer direct via het boekingsformulier: