Objecten schenken

Wanneer u een object (een voorwerp, document, foto, boek e.d.) wil aanbieden ter schenking aan het Nationaal Onderduikmuseum is dat mogelijk. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@onderduikmuseum.nl.
Om goed te kunnen beoordelen of het object een waardevolle aanvulling voor ons museum kan zijn, willen wij zoveel mogelijk weten, liefst ondersteund met één of meerdere foto’s. Het achtergrondverhaal is hierbij vaak van onschatbare waarde, dus wie was de eigenaar, waar werd het voor gebruikt, wanneer werd het gebruikt, en wat is uw relatie tot het object? Alle informatie is welkom.

Aannameprocedure
Welke criteria hanteren wij voor de aanname van een object?

  • hebben wij al een soortgelijk object in ons bezit?
  • kan/is het object een waardevolle aanvulling op onze bestaande collectie?

Aan de hand van deze criteria toetst de commissie Collectiebeheer de aanvraag. Hierbij wordt zorgvuldig bekeken of het object een toegevoegde waarde kan zijn voor onze bestaande collectie. De aanbieder ontvangt persoonlijk bericht of wij het object in onze collectie kunnen opnemen.

Als de commissie Collectiebeheer het object als meerwaarde voor het museum heeft beoordeeld, dan kan het object worden afgegeven in het museum. Hiervoor wordt er met de aanbieder een afspraak gemaakt. Na ontvangst wordt het object nogmaals door de commissie Collectiebeheer beoordeeld of het past binnen de collectie van het museum.

Bij aanname
Als het Nationaal Onderduikmuseum het object graag in haar collectie wil opnemen wordt voor een museaal object een schenkingsovereenkomst opgesteld. Deze wordt per post in duplo aan de aanbieder verzonden met het verzoek één exemplaar getekend retour te sturen in bijgesloten gefrankeerde envelop. Mocht het object worden beoordeeld als niet-museaal maar als rekwisiet, dan kan het aangenomen worden als rekwisiet, en ontvangt men een ontvangstbevestiging.

Bij afwijzing
Mocht de commissie Collectiebeheer alsnog besluiten het object niet op te nemen, dan wordt het teruggegeven aan de aanbieder. Mocht de aanbieder er alsnog voor kiezen het object niet terug te willen hebben, dan is het museum vrij om hierover te beschikken en er mee te doen wat zij goed achten (te gebruiken als rekwisiet, elders onderbrengen e.d.).

U komt met een object direct aan de museumbalie?
Helaas kunnen wij het object dan niet aannemen. De commissie Collectiebeheer is niet elke dag in het museum aanwezig om het object direct te kunnen beoordelen. Om een goede afweging te maken is er meer tijd nodig.

Men kan wel een object aanmelden bij de museumbalie
Aan de balie is een formulier verkrijgbaar ‘aanbod collectie’, dit formulier kunt u gebruiken om alle relevantie informatie in te vullen. Aan de hand van het ingeleverde, ingevulde formulier zal de commissie Collectiebeheer contact met u opnemen over het al dan niet aannemen van het object. Hiervoor worden dezelfde criteria als bovenstaand gehanteerd.

Dagboek detail
Vliegtuig van Levy