Objecten schenken

Wanneer men een object (een voorwerp, document, foto, boek e.d.) wil aanbieden ter schenking aan het Nationaal Onderduikmuseum is dat mogelijk. Bij voorkeur wordt dit vooraf aangemeld door een e-mail te sturen naar info@onderduikmuseum.nl.

In de e-mail staat zoveel mogelijk informatie over het object en worden er één of meerdere foto’s toegevoegd plus het achtergrondverhaal van het object (wie-wat-waar-wanneer-etc.).

Criteria voor aanname van objecten
  • is het object al in ons bezit?
  • is het een aanvulling?
  • is het een verbetering?

Van tevoren wordt bekeken of dit het geval is. Hebben we het object al, is het geen verbetering of aanvulling, dan wordt het object niet aangenomen. De aanbieder ontvangt hierover bericht.

Aannameprocedure

Hebben we een dergelijk object nog niet, lijkt het een aanvulling of verbetering, dan kan het object worden afgegeven in het museum. Hierna wordt het object nogmaals bekeken door een commissie en wordt bepaald of het daadwerkelijk een aanvulling of een verbetering is.

Bij aanname:
Na definitieve aanname wordt voor een museaal object een schenkingsovereenkomst opgesteld. Deze wordt per post in duplo aan de aanbieder verzonden met het verzoek één exemplaar getekend retour te sturen in bijgesloten gefrankeerde enveloppe. Wordt het object aangenomen als rekwisiet, dan ontvangt men een ontvangstbevestiging.

Bij afwijzing:
Mocht de commissie alsnog besluiten het object toch niet op te nemen, dan wordt het teruggegeven aan de aanbieder. Mocht de aanbieder er alsnog voor kiezen het object niet terug te willen hebben, dan is het museum vrij om hierover te beschikken en er mee te doen wat zij goed achten (te gebruiken als rekwisiet, elders onderbrengen e.d.).

Komt een aanbieder met een object direct aan de museumbalie

Het beleid is dat er zonder voorafgaande afspraak met de afdeling collectiebeheer geen objecten worden aangenomen bij de balie van het museum.

Men kan wel een object aanmelden bij de balie

Hiervoor dient het formulier ‘aanbod collectie’ volledig te worden ingevuld, waarna er contact met de aanbieder wordt opgenomen en worden bovengenoemde criteria gevolgd.