Het Nationaal Onderduikmuseum legt zich als kenniscentrum en enige museum in Nederland toe op het burgerperspectief en de keuzes die burgers maakten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog als het gaat om vrijheid en verzet. Het museum gebruikt de verhalen van toen om het gesprek van nu te voeren.

De missie van het Nationaal Onderduikmuseum is om jong en oud aan te zetten tot reflectie en bezinning op racisme, fascisme en discriminatie in het verleden, heden en mogelijk ook in de toekomst. We streven ernaar de euregionale contacten tussen Duitsers en Nederlanders te bevorderen door kennis te nemen van elkaars geschiedenis tijdens de jaren veertig van de vorige eeuw, waarop talloze vooroordelen zijn geworteld. Ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholieren worden gestimuleerd via een tweetalige presentatie en tweetalige lespakketten.

Het Nationaal Onderduikmuseum valt onder de Vereniging Aaltense Musea. Onder deze vereniging vallen ook het Frerikshuus over de Aaltense historie en de Dorpsboerderij. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Een groot deel van de bestuurstaken zijn gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur blijft volledig verantwoordelijk en vervult een toezichthoudende functie. Het Bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance en heeft procedures hierop afgestemd.

Door de toename van activiteiten en het aantal vrijwilligers is een visie op het vrijwilligerswerk binnen de Vereniging Aaltense Musea ontwikkeld. Deze visie en het te voeren vrijwilligersbeleid is vastgelegd in de Nota Vrijwilligersbeleid van de Vereniging Aaltense Musea.

Word Vriend van het Nationaal Onderduikmuseum
Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.

0