De missie van het Nationaal Onderduikmuseum is om bezoekers, jong en oud, aan te zetten tot reflectie en bezinning op verschijnselen als racisme, fascisme en discriminatie in het verleden, heden en mogelijk ook in de toekomst. Mede vanwege de grensligging streven we ernaar de euregionale contacten tussen Duitsers en Nederlanders te bevorderen, door kennis te nemen van elkaars geschiedenis tijdens de jaren veertig van de vorige eeuw, waarop talloze vooroordelen zijn geworteld. Ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholieren worden door het museum om die reden, via een tweetalige presentatie en tweetalige lespakketten, ook gestimuleerd.

Daarnaast beschikt het museum over een grote schat aan informatie over de historie en ontwikkeling van de Aaltense textiel- en hoornindustrie en de agrarische ontwikkeling van de Aaltense regio.

Met wisselexposities wordt ingehaakt op de thema’s van het museum. De interactieve tentoonstellingen nodigen zowel volwassen bezoekers als kinderen uit zelf op ontdekkingsreis te gaan. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn speurtochten beschikbaar. Naast lespakketten voor scholieren zijn er routes en rondleidingen op afspraak.

Code Cultural Governance

Gezien het feit dat de Vereniging Aaltense Musea een relatief kleine organisatie is en het bestuur ook taken zelf kan uitvoeren, is gekozen voor het Bestuurmodel in plaats van te werken met een Raad van Toezicht. Het bestuurlijk proces is in handen van een bestuur, dat bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Het bestuur van het museum delegeert een groot deel van haar taken aan de directeur. Het bestuur blijft wel volledig verantwoordelijk en vervult een toezichthoudende functie.

Het Bestuur onderschrijft de code cultural governance en heeft procedures hierop afgestemd.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers nemen binnen de organisatie een belangrijke plaats in. Binnen de organisatie zijn daarom veel vrijwilligers actief. Het aantal vrijwilligers wisselt. De duur en de mate van de inzet zijn vaak heel verschillend.

In het beleidsplan van de Vereniging Aaltense Musea VVV Aalten ‘Koers op Euregio 2012-2020’, was een onderdeel vrijwilligersbeleid opgenomen. Door de toename van de activiteiten en het aantal vrijwilligers, neemt de behoefte aan een goed onderbouwde visie op het vrijwilligerswerk binnen de organisatie toe. Met de nota ‘Vrijwilligersbeleid’ wordt daarmee een basis gelegd voor het te voeren vrijwilligersbeleid.

Klik hier om de nota Vrijwilligersbeleid van de Vereniging Aaltense Musea/Nationaal Onderduikmuseum en VVV Aalten te lezen (pdf)

Nationaal Onderduikmuseum
Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.