Giften en ANBI

De Vereniging Aaltense Musea, waaronder het Nationaal Onderduikmuseum valt, is een culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw eenmalige of periodieke gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet mag u uw gift aan ons met 25% verhogen in uw aangifte inkomstenbelasting. De fiscale voorwaarden voor giften zijn te lezen in de Geefwet.

ANBI status
Alleen culturele, wetenschappelijke of nut beogende instellingen met maatschappelijke doelen, komen in aanmerking voor een ANBI-status. Deze mogen geen winstoogmerk hebben en zijn aldus erkend door de Belastingdienst. Het Nationaal Onderduikmuseum heeft dus de culturele ANBI-status.

De Belastingdienst beoordeelt een eenmalige gift als een ‘gewone gift’ en deze is slechts beperkt aftrekbaar. Voor een gewone gift en een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, gelden een drempel en een maximum. De drempel is 1% van het drempelinkomen en het maximum is 10%. Het drempelinkomen wordt bepaald door het belastbaar inkomen (voor informatie zie Belastingdienst.nl).

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar!

Een gift is een periodieke gift als deze aan de volgende voorwaarden voldoet;

  • Jaarlijks hetzelfde bedrag (in 1 keer of in meerdere keren) als gift aan dezelfde instantie of stichting.
  • Het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • Er is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt, dus bijvoorbeeld na 5 jaar. Bij overlijden voor de termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift bij overlijden.

Testament
Als in het testament één of meerdere goede doelen worden benoemd voor ondersteuning, zijn deze giften vrij van successierecht. Het ‘goede doel’ hoeft over de erfenis geen belasting te betalen. U kunt aan een goed doel nalaten door deze in uw testament te benoemen tot erfgenaam. U kunt ook kiezen voor een legaat, een vastgesteld bedrag. Wij informeren u hier graag over! Voor verdere informatie: info@onderduikmuseum.nl

ANBI-INFORMATIE

Naam instelling
Vereniging Aaltense Musea

RSIN
805130500

Bankgegevens
IBAN NL36RABO0310503779
BIC RABONL2U

Verantwoording (pdf)

Klokken worden ingevorderd
Luister naar de verhalen in de verhalenjassen