Giftenaftrek aan ANBI geldt ook voor uw BV

logo anbiUw bv mag een gift aan een ANBI zoals de Aaltense Musea van de winst aftrekken. Nu kan die gift zijn ingegeven door uw persoonlijke vrijgevigheid. Is er dan nog sprake van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting? Het antwoord is ja.

Schenkt uw bv een bedrag aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) dan mag de bv de giftenaftrek toepassen, ongeacht of uw persoonlijke vrijgevigheid hierbij een rol heeft gespeeld. Wel moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor giftenaftrek en u mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over de ANBI. Die voorwaarden houden onder andere in dat het moet gaan om bevoordeling uit vrijgevigheid en dat de gedane giften schriftelijk zijn onderbouwd.

Giftenaftrek

De gift aan een ANBI of steunstichting SBBI is voor uw bv aftrekbaar van de winst. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Doet uw bv een gift aan een als culturele instelling aangemerkte ANBI, dan mag de aftrek van de winst worden verhoogd met 50%. Die verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld

Uw bv doet een gift aan de Aaltense Musea van € 2.000. De verhoging is 50%, oftewel € 1.000. Het aftrekbaar bedrag is dus € 3.000. Bedraagt de gift aan de culturele ANBI bijvoorbeeld € 10.000 dan bedraagt de verhoging maximaal € 2.500. Het aftrekbare bedrag is dan € 12.500.

Let op! De verhoging van een gift aan een culturele ANBI blijft tot en met 2017 van toepassing. Daarna eindigt deze faciliteit.

Recent Posts
Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.

Andere Captcha. captcha txt
0
Photo courtesy of Karen Longwell, Metroland Media Group, Cobourg, Ontario, Canada