Extra ledenvergadering | 13 mei 2024

tickets

Extra Ledenvergadering | 13 mei 2024

Uitnodiging voor een extra ledenvergadering op 13 mei 2024

Plaats: Infolab  Nationaal Onderduikmuseum Aalten
Tijd: 13 mei 2024 – 19.30 uur
Wie: Leden van de Vereniging Aaltense Musea

In de ledenvergadering van 22 april 2024 zou er een stemming plaatsvinden tot goedkeuring van wijziging statuten van de Vereniging Aaltense Musea naar statuten van de Vereniging Nationaal Onderduikmuseum Aalten.

Daar er in deze bovengenoemde vergadering niet het vereiste van twee-derde stemgerechtigde leden aanwezig was, kon er volgens de huidige statuten geen stemming hierover plaatsvinden. Daarom moet er volgens deze statuten een tweede vergadering belegd worden, waarbij dan ongeacht het aantal leden met een twee-derde meerderheid van stemmen het voorstel tot wijziging der statuten aangenomen zal kunnen worden.

Agenda extra ledenvergadering 13 mei 2024:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Besluit tot aannemen concept statuten van het Nationaal Onderduikmuseum
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

De concept statuten van het Nationaal Onderduikmuseum liggen ter inzage in het Nationaal Onderduikmuseum.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Receptenboek in keuken