Joop Levy

Vanaf september 1942 zat Joop Levy, samen met zijn ouders Philip en Elwine Levy-Meyer, ondergedoken bij de familie Ebbers in Lintelo. Ze sliepen eerst in een kamertje in huis, maar later in een schuilhok boven de paardenstal. Ook zoon Jan Ebbers sliep daar, omdat hij de arbeidsdienst weigerde. Joop had daar geen vrienden om mee te spelen. Hij mocht ook niet naar buiten, waardoor hij zich erg verveelde.

Op zijn achtste verjaardag in oktober 1943 kreeg Joop een grote verrassing: een koerier van het verzet bracht hem een fraai houten speelgoedvliegtuig. Het was gemaakt door zijn neef Jonny Levy en de Russische piloot Alex Sidorov die in Lichtenvoorde bij de familie Geurink ondergedoken zaten. Ze hadden het vliegtuigje gemaakt van een oude wc-bril.

Drie weken voor de bevrijding was er een gevaarlijke situatie: 70 Duitse soldaten verbleven twee weken lang op de boerderij. ’s Nachts sliepen die boven het schuilhok van Levy. Het liep goed af.

Een jaar na de bevrijding was er in Varsseveld, het dorp waar Joop woonde, een bevrijdingsoptocht. Joop liep mee, verkleed als piloot, met het vliegtuig trots onder zijn arm. Helaas kreeg hij geen prijs, maar zijn plezier was er niet minder om!

Na een jarenlange ‘rondvlucht’ langs diverse musea in den lande is het vliegtuig van Joop Levy definitief geland in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. In aanwezigheid van Joop Levy zelf en de nazaten van Jonny en de familie Geurink uit Lichtenvoorde is het vliegtuigje in 2016 officieel aan het museum overhandigd, waar het een plek heeft gekregen in de collectie.

Joop Levy noemt zich ‘een grote geluksvogel’ en zegt: “Een held is iemand die zijn leven waagt, terwijl hij er niets voor vraagt”.

Joop Levy's speelgoedvliegtuigje
Joop Levy's speelgoedvliegtuigje
Overhandiging vliegtuigje Levy Geurink
Overhandiging aan het Nationaal Onderduikmuseum

Joop Levy

From September 1942, Joop Levy, together with his parents Philip and Elwine Levy-Meyer, went into hiding at the Ebbers family in Lintelo. First they slept in a room in the house, but later in a shelter above the stable. Son Jan Ebbers also slept there, because he refused to work for the Germans. Joop had no friends to play with there. He also was not allowed outside, which made him feel very bored.

On his eighth birthday in October 1943, Joop received a big surprise: a resistance courier brought him a beautiful wooden toy plane. It was made by his cousin Jonny Levy and the Russian pilot Alex Sidorov who were in hiding with the Geurink family in Lichtenvoorde. They had made the plane from an old toilet seat.

Three weeks before the liberation there was a dangerous situation: 70 German soldiers stayed on the farm for two weeks. At night they slept above Levy’s hideout. It ended well.

A year after the liberation, there was a liberation parade in Varsseveld, the village where Joop lived. Joop walked along, dressed as a pilot, with the plane proudly under his arm. Unfortunately he didn’t get a prize, but he didn’t enjoy it any less!

After years of ‘flying around’ past various museums in the country, Joop Levy’s plane finally landed in the Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. In 2016, in the presence of Joop Levy and the descendants of Jonny and the Geurink family from Lichtenvoorde, the aircraft was officially handed over to the museum, where it was given a place in the collection.

Today, Joop Levy calls himself ‘a very lucky man’ and says: “A hero is someone who ventures his life while he asks nothing for it.”

Joop Levy's speelgoedvliegtuigje
Joop Levy's toy plane
Overhandiging vliegtuigje Levy Geurink
Handing over the plane to the Nationaal Onderduikmuseum
Recent Posts
Contact

We zijn er nu niet maar u kunt ons altijd een email sturen. Wij helpen u dan zo snel mogelijk!

0
Peter Van EssenGrens Dinxperlo tijdens WW2