Door voor automatische incasso te kiezen, machtigt u de Vereniging Aaltense Musea (waartoe het Nationaal Onderduikmuseum behoort) om het gekozen bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van het door u ingevulde rekeningnummer. Van eventuele wijzigingen in de jaarbijdrage wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden (Doorlopende machtiging SEPA Euro-incasso Incassant: NL28ZZZ401208370000)

Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.