Overdracht historische haardplaat

Aalten heeft een bijzondere haardplaat uit de zeventiende eeuw teruggegeven aan Culemborg. De haardplaat is afkomstig uit kasteel Het Oude Hof te Culemborg dat in 1672 door Franse troepen grotendeels is verwoest.

Na de verwoesting van het kasteel bleef er ook weinig over van de inboedel. De haardplaat bleef echter behouden en werd aangekocht door ‘de vrederechter van kanton Aalten’, mr. A.C.S. ten Bokkel, die ook enige tijd schout was van het schoutambt Aalten. De haardplaat bevat de wapens van Georg Friedrich, graaf von Waldeck (1620-1692) en zijn gemalin Elisabeth Charlotte, gravin van Nassau-Siegen (1626-1694). Beiden waren verwant aan het Nederlands vorstenhuis.

Tot 1935 sierde de plaat de haard van het pand Hoekstraat 5 te Aalten, waarna de eigenaresse de plaat schonk aan de Oudheidkamer van Aalten (nu Nationaal Onderduikmuseum).

Vorig jaar ontving het Nationaal Onderduikmuseum het verzoek van het Elisabeth Weeshuis in Culemborg om de haardplaat terug te schenken aan de gemeente Culemborg. In Culemborg is nagenoeg niets meer van het voormalige kasteel terug te vinden. Omdat de plaat geen historische verbintenis heeft met Aalten, maar wel met Culemborg, is besloten aan dit verzoek te voldoen.

Vrijdag 22 maart 2019 overhandigde de Aaltense burgemeester Stapelkamp de bijzondere haardplaat aan Joost Reus, loco-burgemeester van Culemborg, en Nicole Spaans, directeur van het Elisabeth Weeshuismuseum waar het stuk zal worden tentoongesteld.

haartplaat overhandiging
Recent Posts
Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.