Joods Verzet, verhalen uit de Achterhoek

Expositie 9 juni t/m 25 september 2022, Synagoge Aalten

Heel lang is er niet gesproken over het Joods Verzet. Pas de laatste jaren komen er steeds meer documenten beschikbaar waaruit blijkt dat ook vanuit de Joodse gemeenschap heel veel verzet gepleegd is tegen het naziregime. Het feit dat veel Joden er voor kozen onder te duiken, is al een verzetsdaad. Nog veel meer dan voorheen verondersteld werd, zijn er veel Joden die op allerlei wijze verzet gepleegd hebben.

De Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge wil met de kleine expositie ‘Joods Verzet, verhalen uit
de Achterhoek
‘ aandacht schenken aan dit verzet. De expositie wordt in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum gerealiseerd en is daarmee gelieerd aan de expositie ‘Rademakersbroek – Geef de namen een gezicht‘.

Meer informatie: Synagoge Aalten