Aaltense Musea en Grenzhoppers

60 Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers ontmoeten elkaar in het TextilWerk in Bocholt tijdens de 2e plenaire bijeenkomst van de „Grenzhoppers“

„De huidige Grenzhoppers bijeenkomst vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk in het nieuwe culturele centrum tussen Bocholter Aa en Industriestrasse – in het kort kubaai genoemd.”, begroette de eerste wethouder van Bocholt de 60 gasten in de Sky Lounge in het LWL-TextilWerk. De vertegenwoordigers van gemeenten, culturele organisaties en ondernemers ontmoeten elkaar in het kader van het Duits-Nederlandse netwerk „Grenzhoppers“. Gastheer was deze keer aan Duitse kant de Stadt Bocholt. De eerste bijeenkomst vond in Winterswijk plaats.

Thema van de huidige plenaire bijeenkomst op woensdag 22 maart 2017 was de Duits-Nederlandse samenwerking met betrekking tot interculturele verschillen. Vanuit de verschillende werkgroepen werden concrete grensoverschrijdende projecten voor 2017 gepresenteerd.

De vier werkgroepen van de „Grenzhoppers“

Inmiddels omvat het Grenzhoppers netwerk bijna 100 deelnemers vanuit gemeenten, (culturele) organisaties en brancheverenigingen. Binnen het netwerk wordt er binnen vier themagebieden – toerisme, economie, cultuur & onderwijs en sport & gezondheid – gewerkt aan de realisatie van concrete project ideeën ten behoeven van de Duits-Nederlandse samenwerking in de Regio Achterhoek en de Kreis Borken.

Septemberkunst, EK vrouwenvoetbal, 3D printing en nog veel meer

In twee minuten had iedere werkgroep de gelegenheid om een concreet project voor te stellen. Marcel Teunissen van de werkgroep economie stelt het project 3D printing voor en nodigt de aanwezigen uit om deel te nemen aan het volgende 3D café op 20 april in Winterswijk. De werkgroep toerisme wil onder leiding van Meike Prollius in het najaar 2017 een beurs voor toeristische ondernemers grensoverschrijdend organiseren. Op het gebied van cultuur & onderwijs stelt Loes Tieman het kunstproject „Septemberkunst“ voor, dat dit jaar voor het eerst grensoverschrijdend en in samenwerking met Bocholt plaats zal vinden. Reinhardt te Uhle van de werkgroep sport & gezondheid licht toe dat er in het teken van de „Grenzhoppers“ een groot meisjes- en vrouwentoernooi in samenwerking met TRIAS Winterswijk wordt georganiseerd. Dit idee sluit aan bij het EK vrouwenvoetbal dat dit jaar in Nederland zal plaatsvinden.

Kansen en uitdagingen in grensoverschrijdende samenwerking

Dr. Christoph Thesing van het „Zentrum für Niederlande-Studien (ZNS)“ van de universiteit Münster vertelde in zijn presentatie onder andere over de kansen van grensoverschrijdende samenwerking en mogelijke problemen die voornamelijk door taal en culturele verschillen kunnen ontstaan.

Interculturele verschillen in het dagelijkse leven

Sonja Hüls, trainer voor Business etiquette en Nicky Eppich, verantwoordelijke voor de grensoverschrijdende samenwerking in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre gingen in hun presentatie in op de interculturele verschillen in het dagelijkse leven. Thema’s als de formele benadering van Duitsers en de eerder informele manier van zakendoen van de Nederlanders kwamen hierbij aan bod, mede als het aanspreken met “U en Jij“ en het Duzen en Siezen in Duitsland. Ook de omgang tussen leidinggevende en medewerker werd besproken en de afwijkende manier waarmee projectprocessen in beide landen worden aangepakt. Grensoverschrijdende samenwerking vraagt om begrip voor elkaar, legden de sprekers uit, om het beoogde doel aan het einde gezamenlijk te kunnen bereiken.

Netwerken en borrel

Veel tijd voor persoonlijke gesprekken en concrete projectontwikkelingen hadden de aanwezigen tijdens de speeddating en de afsluitende borrel. De typisch Nederlandse gewoonte, na het werk nog even rustig een gezellig drankje samen te nuttigen vormde de afsluiting van deze tweede plenaire „Grenzhoppers“ bijeenkomst.

Grenzhoppers 1
Grenzhoppers 2
Grenzhoppers 3
Recent Posts
Contact

Stel hier uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel als mogelijk.

Schenking Franse onderscheiding